Η Γεωπονική υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων παρούσα στον καλλωπισμό της πόλης

Νέα όμορφα λουλούδια τοποθετούν αυτό το διάστημα στα παρτέρια των πλατειών και των πεζοδρόμων της πόλης, οι εργαζόμενοι στην Γεωπονική υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων, συμβάλλοντας έτσι στην αισθητική αναβάθμιση της εικόνας των Τρικάλων.

Σίγουρα η ύπαρξη πρασίνου και λουλουδιών παίζει σημαντικό ρόλο στον καλλωπισμό μιας πόλης και εδώ στα Τρίκαλα θα πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερες οι εστίες που τα φιλοξενούν.