Οι φορείς που καταργούνται ή συγχωνεύονται και τι θα γίνει με το προσωπικό τους

eforia
Ποιοι οι φορείς που αναμένεται να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν και τι θα γίνει με το προσωπικό τους

Σε δεύτερο κύμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων οργανισμών προχωρά η κυβέρνηση με νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θέλει 8 φορείς να καταργούνται και 197 να συγχωνεύονται.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

– καταργείται η Ελληνική Θαλάσσια Ένωση και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

– καταργείται το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ), οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων έργων του υπουργείου Υποδομών, ενώ το προσωπικό του, λόγω εξειδίκευσης, περνάει στην εταιρία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, δηλαδή την μετεξέλιξη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), ο οποίος έχει απορροφήσει τις ΔΕΠΑΝΟΜ και ΘΕΜΙΣ, καθώς και τα σχέδια ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ

– καταργείται το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου «μεταφέρεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα» και παρέχει τις υπηρεσίες του, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, που θα προκύψουν από αιτήματα φορέων

– καταργείται ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στο υπουργείο Τουρισμού

– καταργείται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού – Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη και οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και, ειδικότερα, το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, ενώ το προσωπικό ΙΔΑΧ μεταφέρεται στην Κτηματολόγιο ΑΕ

– Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, που εποπτεύεται από το υπουργείο Υποδομών και Ανάπτυξης και απορροφά το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης

– Εντάσσεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας

– Εντάσσεται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ως Ινστιτούτο το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Συγχωνεύονται οι φορείς διαχείρισης:

Δέλτα Έβρου και Δάσους Δαδιάς

Δέλτα Νέστου – Βιστωνίας – Ισμαρίδας και Οροσειράς Ροδόπης

Λίμνης Κερκίνης, Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα και Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης (εφεξής Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κεντρικής Μακεδονίας)

Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου – Πίνδου  και Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου (εφεξής φορέας διαχείρισης Πίνδου)

Υγροτόπων Αμβρακικού, Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Στενών και Εκβολών Καλμά και Αχέροντα (εφεξής Υγροτόπων Δυτικής Ηπείρου και Μεσολογγίου)

Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και Εθνικού Δρυμού Οίτης (εφεξής Εθνικών Δρυμών και Οικοσυστημάτων Στερεάς Ελλάδας)

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα (εφεξής Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και Οικοσυστημάτων Αττικής)

Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, Εθνικού Δρυμού Αίνου και Χελμού – Βουραϊκού (Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Πελοποννήσου και Κεφαλονιάς)

Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, και Καρπάθου – Σαρίας (σε φορέα Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης)

Καταργούνται οι φορείς διαχείρισης:

λίμνης Καστοριάς (περνάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας)

λίμνης Παμβώτιδας (περνάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας)

Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου (περνάει στην περιφέρεια Θεσσαλίας)

Οι φορείς διαχείρισης των θαλάσσιων πάρκων Ζακύνθου και Αλοννήσου, των δρυμών Πρεσπών και Ολύμπου, του Πάρνωνα και του υγροτόπου Μούστου εξακολουθούν να λειτουργούν με το υφιστάμενο καθεστώς.

Συγχωνεύονται οι υφιστάμενες μονάδες κοινωνικής φροντίδας σε 12 κέντρα κοινωνικής πρόνοια, που εποπτεύονται από τον υπουργό Εργασίας και λειτουργούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

– Συγχωνεύονται τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) και συστήνεται το Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών.

– Καταργούνται οι εταιρίες προστασίας ανηλίκων, πλην εκείνων που εδρεύουν σε πόλεις έδρες εφετείων, οι οποίες και αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητές των καταργούμενων.

 

News247.gr