Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει ημερίδα στη μνήμη του καθηγητή Παναγιώτη Χρήστου

 

Δυσκολίες των μαθητών με τα κλάσματα.

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και η σημασία της πρώιμης παρέμβασης.

την Κυριακή 9 Απριλίου 2023, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη και ώρα 11.00.

Ομιλητές θα είναι οι διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι:

Χαράλαμπος Λεμονίδης: Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Χαράλαμπος Λεμονίδης έχει μεγάλο ερευνητικό και συγγραφικό έργο σε ζητήματα που αφορούν τη μαθηματική εκπαίδευση και έχει εμπλακεί στη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων και αναλυτικών προγραμμάτων για τα μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο και σε προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στην εισήγησή του θα αναφερθεί στις δυσκολίες κατανόησης των ρητών από μαθητές όλων των βαθμίδων και θα παρουσιάσει σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των ρητών για κατανόηση.

Ξένια Βαμβακούση: Καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η Ξένια Βαμβακούση έχει εμπλακεί στη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων για τα μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο και έχει εκτεταμένη έρευνα στην οποία μελετά την ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού εστιάζοντας στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με την κατανόηση των ρητών αριθμών. Στην εισήγησή της θα εστιάσει στο ρόλο της πολλαπλασιαστικής σκέψης στην κατανόηση των ιδιοτήτων των ρητών αριθμών και στη σημασία να καλλιεργηθεί η πολλαπλασιαστική σκέψη από τις μικρές ηλικίες, κάνοντας συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι προσεγγίσεις τους αφορούν στην μαθηματική εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα στις δυσκολίες κατανόησης των ρητών αριθμών από μαθητές όλων των βαθμίδων, στις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των ρητών για κατανόηση, στην έννοια του αριθμού εστιάζοντας στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόησή τους, εστιάζοντας στο ρόλο της πολλαπλασιαστικής σκέψης, στην κατανόηση των ιδιοτήτων των ρητών αριθμών και στη σημασία να καλλιεργηθεί η πολλαπλασιαστική σκέψη από τις μικρές ηλικίες, κάνοντας συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

                                                   Για τη Διοικούσα Επιτροπή

        Η Πρόεδρος                                                                                      Η Γραμματέας

Αθανασία Ζαραμπούκα                                                                        Δήμητρα Αγγέλου