Οι Έλληνες της Ευρώπης ενώνουν τις δυνάμεις τους

 

 

 

Omospondies_Europa

 

 

 

 

 

 

 

«Οι Ομοσπονδίες της Ευρώπης ενώνουν τις δυνάμεις τους»

« Τέσσερεις βέργες είναι δύναμη »

Οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ηπειρωτικών Συλλόγων Ευρώπης, της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης, της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ευρώπης και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη συναντήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου 2012 στη Φρανκφούρτη και αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω ψηφίσματα. H Ομοσπονδία Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης δεν μπόρεσε να στείλει εκπρόσωπο στη πρώτη συνάντηση.

  1.  «Έχοντας συνειδητοποιήσει από πολλού ότι η ενότητα είναι ισχυρή δύναμη ιδιαίτερα στη διασπορά, εμείς οι αντιπρόσωποι των εθνικοτοπικών Ομοσπονδιών μετά από εποικοδομητική συζήτηση στην πρώτη συνάντηση για τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας συμφωνούμε ομόφωνα την συνεργασία των Ομοσπονδιών και μελών με στόχο την ισχυρή προώθηση των κοινών στόχων».

  1.  «Συμφωνούμε σε ένα αναβαθμισμένο Σ.Α.Ε. με στόχο την καθολική εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού, βασιζόμενο στη σύγχρονη οργάνωση και στις μοντέρνες τεχνολογίες και να μπορεί να συμμετέχει κάθε απόδημος Έλληνας, όπου κι αν βρίσκεται. Το αναβαθμισμένο Σ.Α.Ε. να είναι λειτουργικό, απαλλαγμένο από τις παθογένειες του παρελθόντος, οικονομικά αυτάρκες, κομματικά ανεξάρτητο και με απόλυτη διαφάνεια στην λειτουργία του».

  1.  «Ως Ομοσπονδίες πιστεύουμε ότι το ελληνικό κράτος έχει την ευθύνη και υποχρέωση να φροντίσει για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας από τα ελληνόπουλα της Διασποράς. Ακόμα στηρίζουμε τις θέσεις των Ομοσπονδιών Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων που αφορούν εκπαιδευτικά θέματα».

Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών

Ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Κωσταδήμας (Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης)

Ο Γραμματέας κ. Δημήτριος Κατσάνος (Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης)

Ο Πρόεδρος κ. Διαμαντής Γκίκας (Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης)

Ο Γραμματέας κ. Ιωάννης Κίτσιος (Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης) 

Ο Πρόεδρος κ. Επιτροπάκης (Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης)

Ο Γραμματέας κ. Δημήτριος Γιανναδάκης (Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης)

Ο Πρόεδρος κ. Iωάννης Μπουρσανίδης (Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη)

Ο Γραμματέας κ. Ηλίας Μαυρίδης (Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη)

 

 

.