Η διοίκηση του Γ.Ν. Τρικάλων σχετικά με τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας

Έπειτα από δύο μήνες παραπληροφόρησης..…….με το υπ΄αριθμό πρωτ. 49525/20-12-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, δικαιώνεται η Διοίκηση του Νοσοκομείου Τρικάλων για την ¨έκρυθμη κατάσταση που επικρατούσε στην Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Γ.Ν. Τρικάλων¨ .
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, αναφέρει χαρακτηριστικά στο έγγραφό του, ¨Δεν υφίσταται κάποιο ζήτημα αλλαγών στην παρούσα κατάσταση λειτουργίας της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων¨.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων