Η Δημιουργική ριζοσπαστική κίνηση πολιτών δήμου Καλαμπάκας για την 25η Μαρτίου

xartopoulou pery

«Η λαϊκή εξέγερση του 1821, έγινε εναντίον της τυραννίας και αποσκοπούσε να πραγματοποιήσει ταυτόχρονα και αδιαίρετα την εθνική ανεξαρτησία και τη λαϊκή κυριαρχία, ξαναζωντανεύοντας τις πανάρχαιες δημοκρατικές παραδόσεις των Ελλήνων».

Αυτό το νόημα δίνουν οι σημερινοί ΄Ελληνες στον εορτασμό του αγώνα της Ανεξαρτησίας του 1821, που για μία ακόμη φορά γίνεται το κυριότερο σημείο αναφοράς της ιστορίας του τόπου. Πραγματικά, στον αγώνα της Ανεξαρτησίας (Επανάσταση του 21) αναφέρεται το έθνος κάθε φορά που οι περιστάσεις το παρακινούν να συγκεντρωθεί για να καθορίσει τον προσανατολισμό του και τη γραμμή που θα ακολουθήσει προσπαθώντας να ξεπεράσει τα εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια, που δυσκολεύουν την πορεία του. Γιατί η εξέγερση αυτή, με τον περίπλοκο χαρακτήρα της είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής εξέλιξης του ελληνικού λαού και του έθνους γενικότερα.

Η προσπάθεια για να συλλάβουμε το χαρακτήρα και το νόημα της Ελληνικής Επανάστασης του 21, να καταστρώσουμε έναν σύντομο απολογισμό των χρόνων και του τρόπου δημιουργίας του ελληνικού κράτους και να απαριθμήσουμε τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισε το έθνος, τις επιτυχίες του και τις δυσκολίες του, είναι κάτι που στη σημερινή (νεοφιλελεύθερη) συγκυρία το απαιτεί η θέληση του λαού και όλων εκείνων που πάντα επιζητούν την ελευθερία.
Αν τα ιστορικά γεγονότα μας βοηθούν να δούμε κάπως καλύτερα το παρόν, το μάθημα που παρέχουν είναι απλό και κοινότυπο. Η δυσπιστία, οι κοντόθωροι υπολογισμοί, οι κερδοσκοπίες των κατεστημένων μνημονιακών κομμάτων δεν χρησιμεύουν σε τίποτα πια. Τουναντίον μια γενική και ειλικρινής συμφωνία των δημοκρατικών αντιμνημονικακών δυνάμεων της χώρας, υπεύθυνα στηριγμένη σ’ ένα σκοπό ξεκάθαρο και καθορισμένο, που να εκφράζει τους βαθύτερους πόθους του ελληνικού λαού, μπορεί να ξαναφέρει την ελευθερία σ’ αυτόν τον τόπο, γιατί ο ποιητής έχει δίκιο:
«Θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία»

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

.