Οι αποφάσεις της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Τρικκαίων

sxoleio1

 

 

 

Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Τρικκαίων», συνεδρίασε την Πέμπτη   17 Μαΐου  2012 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Τρικκαίων και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.

15. Εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση του 6ου Γυμνασίου Τρικάλων ποσού 1.500 € λόγω της λειτουργίας του ως Βαθμολογικό Κέντρο

16. Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων από 14/9/2011 έως 31/12/2011

17. Εγκρίθηκε η διάθεση μέρους των εισπράξεων των κυλικείων στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες

18. Εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων στο 5ο Γυμνάσιο και στο 4ο ΓΕΛ Τρικάλων για διενέργεια εξετάσεων γλωσσομάθειας

19. Εγκρίθηκε η παράταση των συμβάσεων των κυλικείων του 1ου Γυμνασίου, του 2ου ΕΠΑΛ και του Γυμνασίου Βαλτινού

20. Εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου κυλικείων προς τα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων

21. Εγκρίθηκε η απόδοση των εισπραχθέντων από το Δήμο ποσών που προέρχονται από την ενοικίαση σχολικών αγροτεμαχίων σύμφωνα με την ΚΥΑ 8440/25-2-2011 ΦΕΚ 318 Τεύχος Β’