Η απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στον Σάκη Παπαδόπουλο

Η απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Μέσο Κοινοβουλευτικού ελέγχου Αναφορές / 2219-με έγγραφό της ενημερώνει για τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας, όπως η ανέγερση σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων, η δυνατότητα ίδρυσης νέων και αναβάθμισης των υφιστάμενων υπηρεσιών και λοιπά θέματα της υπηρεσιακής καθημερινότητας, και αιτείται απάντησης, στην από 09-05-2021 με αριθμό 2219 Αναφορά του Βουλευτήκ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Αναλυτικά: 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η
ουσιαστική αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων αστυνομικής φύσης, καθώς και η
αναβάθμιση της ποιότητας αστυνόμευσης όλων των περιοχών, εξαρτάται από ένα συνολικό,
συστηματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής των αστυνομικών Υπηρεσιών,
ανά την επικράτεια, καθώς και από την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Στην κατεύθυνση αυτή επιτεύχθηκε η αναδιοργάνωση – αναδιάταξη όλων των
περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας [π.δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 14), ως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει]. Ειδικότερα σε ό,τι αφορα στη Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.)
Τρικάλων, σημειώνεται ότι -σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ως άνω π.δ/τοςπλέον του Επιτελείου, προβλέπεται να λειτουργούν και να υπάγονται διοικητικά σε αυτή, τα
Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) Τρικάλων, Μετεώρων Πύλης και Φαρκαδόνας, το Τμήμα
Ασφάλειας (Τ.Α.) Τρικάλων και το Τμήμα Τροχαίας (Τ.Τ.) Τρικάλων.

Επισημαίνεται δε ότι -σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη Αντεγκληματική Πολιτική- η
Δ.Α. Τρικάλων υλοποιεί, στις περιοχές ευθύνης της, τα υφιστάμενα Ειδικά Επιχειρησιακά
Σχέδια που αφορούν -μεταξύ άλλων- στην αντιμετώπιση των ληστειών, των κλοπών/
διαρρήξεων, στην καταπολέμηση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και την αντιμετώπιση
παραβατικών συμπεριφορών που εμφορούνται εξ αιτίας διαφόρων κοινωνικοοικονομικών και
δημογραφικών παραγόντων.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της εν λόγω Διεύθυνσης
-πλέον της παράλληλης δραστηριοποίησης των υπόλοιπων ειδικών Ομάδων (Ο.Π.Κ.Ε.,
Ο.Ε.Π.Τ.Α., Κ.Α.Μ., ΔΙ.ΑΣ., Ομάδα Αντιμετώπισης Παρεμπορίου, Ομάδα Εμφανούς
Αστυνόμευσης με Χρήση Ποδηλάτων κ.α.)- διενεργούνται, σε καθημερινή βάση και καθ’ όλο
το 24ωρο, στοχευμένοι και συστηματικοί έλεγχοι, αλλά και εξειδικευμένες δράσεις
(εποχούμενες περιπολίες, εξορμήσεις, συγκρότηση συνεργείων – ομάδων ελέγχου),
εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την πρόληψη, αποτροπή και, σε συντρέχουσα περίπτωση, κατασταλτική αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, την
εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και τη διαμόρφωση συνθηκών ασφαλούς
διαβίωσης αυτών.
Ως προς την πληρότητα του ακολουθούμενου σχεδιασμού, σημειώνεται ενδεικτικά
ότι, κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου του τρέχοντος έτους, από τις υφιστάμενες
Υπηρεσίες της ανωτέρω Διεύθυνσης συγκροτήθηκαν -4.776- συνεργεία ελέγχων και στο
πλαίσιο αυτών ελέγχθηκαν -63.007- άτομα, εκ των οποίων -563- προσήχθησαν και -291-
συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα, καθώς και -36.426- οχήματα και βεβαιώθηκαν -4.224-
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Αναφορικά δε με το ζήτημα των μεταγωγών κρατουμένων, τονίζεται ότι αυτό
ρυθμίζεται τόσο από νομοθετικές διατάξεις όσο και από εσωτερικούς κανονισμούς του
Σώματος [άρθρα 144 – 154 του π.δ/τος 141/1991 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 58) και της εκδοθείσας
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπ’ αριθ. 18/2006 Κανονιστικής Διαταγής].
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη και το κοινωνικό σύνολο, αναλαμβάνονται οι αναγκαίες
πρωτοβουλίες για την ανανέωση, πλέον των άλλων, του μηχανολογικού και του υλικοτεχνικού
εξοπλισμού των αστυνομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εκπληρώνουν την αποστολή τους.
Ενδεικτικό των καταβαλλόμενων προσπαθειών αποτελεί το από 24-11-2021 Δελτίο
Τύπου του Υπουργείου μας (http://www.mopocp.gov.gr), καθώς και το από 21-08-2021
Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr). Επιπρόσθετα,
έχει προγραμματισθεί η ενίσχυση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με -34- οχήματα
υπηρεσιακού χρωματισμού μεταγωγής δύο (2) κρατουμένων, ενώ, παράλληλα, συνεχίζεται η
υποστήριξη του στόλου τους με οχήματα διαφόρων κατηγοριών από διάθεση κατασχεμένων
μεταφορικών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και από οχήματα της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) και των Τελωνείων της χώρας.
Κατόπιν των ανωτέρω, γνωρίζεται ότι η Δ.Α. Τρικάλων διαθέτει -106- λειτουργικά
οχήματα διαφόρων τύπων και κατηγοριών (εκ των οποίων -1- αγροτικού τύπου και -16-
τύπου τζιπ – SUV 4×4), ενώ -32- εκ του συνόλου των οχημάτων της κατανεμήθηκαν σε αυτή
κατά το χρονικό διάστημα από 01-08-2019 έως 10-05-2022. Ειδικότερα το Α.Τ. Μετεώρων,
που αστυνομεύει και τον ομώνυμο Δήμο, διαθέτει -4- λειτουργικά οχήματα τύπου τζιπ – SUV
4Χ4.
Αναφορικά δε με την παροχή ατομικών εφοδίων στο αστυνομικό προσωπικό,
συμπεριλαμβανομένων των ειδών ιματισμού και υπόδησης, γνωρίζεται ότι τόσο αυτά όσο και
η περιοδικότητα χορήγησής τους καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της
υπ’ αριθ. 8029/1/20-ια’ από 26-01-1999 «Καθορισμός των παρεχομένων ατομικών εφοδίων
στο αστυνομικό προσωπικό» Απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Φ.Ε.Κ. Β’ – 74), ως ισχύει.
Στο πλαίσιο αυτό, από 01-01-2020 έως 10-05-2022, χορηγήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης), στη Δ.Α. Τρικάλων,
υλικοτεχνικός εξοπλισμός που εξασφαλίζει την υποστήριξη κάθε ενέργειας αναφορικά με την
εκτέλεση των καθηκόντων του αστυνομικού προσωπικού [-65- μπουφάν αδιάβροχα
αντιανεμικά (FLY), -30- κράνη προστατευτικά μοτοσικλετιστών, -35- στολές αδιάβροχες, -41-
στολές μοτοσικλετιστών (-25-χειμερινές, -16- θερινές), -46- ζεύγη άρβυλα κ.α.], ενώ
βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός προμήθειας θερινών στολών μοτοσικλετιστών.

Σημειώνεται ότι διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου και του Αρχηγείου αποτελεί η
επίλυση του θέματος της στέγασης των περιφερειακών τους Υπηρεσιών σε κατάλληλες
κτιριακές υποδομές με σύγχρονους, άνετους και υγιεινούς χώρους εργασίας και διαμονής για
το προσωπικό, αλλά και εξυπηρέτησης, αντίστοιχα, για τους προσερχόμενους σε αυτές
πολίτες. Στην κατεύθυνση αυτή, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου αναλαμβάνονται
οι αναγκαίες πρωτοβουλίες και εκδηλώνονται οι ενδεδειγμένες, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, ενέργειες προς το σκοπό της άμεσης επίλυσης και ικανοποίησης των όποιων
ανακυπτόντων αναγκών – προβλημάτων. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, γνωρίζεται ότι
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία παραχώρησης οικοπέδου από το Δήμο Τρικκαίων για την
κατασκευή σύγχρονου κτιρίου όπου θα στεγαστεί το Επιτελείο και οι λοιπές Υπηρεσίες έδρας
της Δ.Α. Τρικάλων, εξυπηρετώντας πολίτες και αστυνομικό προσωπικό, προς όφελος της
τοπικής κοινωνίας, επιλύοντας οποιαδήποτε προβλήματα τυχόν προκύπτουν στο υφιστάμενο,
ως προς την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Σε ό,τι αφορά στην προτεινόμενη ίδρυση νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων
Υπηρεσιών διευκρινίζεται ότι, έως την 12-05-2022, δεν είχε περιέλθει αίτημα των αρμόδιων
Υπηρεσιών για μεταβολή της οργανωτικής δομής της Δ.Α. Τρικάλων, στη Διεύθυνση
Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου.
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι στο πλαίσιο της ουσιαστικής αποτίμησης της
αποτελεσματικότητας των προκαθορισμένων μεταρρυθμίσεων, από το Υπουργείο και το
Αρχηγείο επανεκτιμώνται οι ανάγκες όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος και
εκδηλώνονται, όπου αυτό απαιτείται, οι απαραίτητες τροποποιήσεις της οργανωτικής δομής
ή/και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων σε αυτές, πάντοτε προς το σκοπό της
διασφάλισης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσής τους. Τονίζεται δε ότι αξιολογείται,
όχι μόνον η επίτευξη των στόχων, αλλά και η εν γένει εικόνα και λειτουργία των Υπηρεσιών, η
απόδοση και η συμπεριφορά του προσωπικού και γενικά, όλες οι παράμετροι και οι
παράγοντες που συντελούν στην αντικειμενική και πλήρη αξιολόγηση, αναφορικά με τη
διοικητική λειτουργία, την επιχειρησιακή δράση και γενικά με το βαθμό ανταπόκρισης κάθε
Υπηρεσίας στις απαιτήσεις που συναρτώνται προς την εκπλήρωση της θεσμικής αποστολής
της, ενώ παράλληλα μελετώνται και αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, οι προτάσεις που
υποβάλλονται, τόσο από τους συνδικαλιστικούς Φορείς του Σώματος, όσο και από το ίδιο το
αστυνομικό προσωπικό, για την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων, την εξασφάλιση της
ισονομίας και της αξιοκρατικής αντιμετώπισης του προσωπικού.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ