Η ανάπτυξη του ορεινού όγκου

 elati trikala

Η ερήμωση των χωριών μας είναι γεγονός αναμφισβήτητο.

Δεν χρειάζεται επιβεβαίωση, αφού μια περιήγηση στα χωριά του Νομού το αποδεικνύει.

Κανένα μπουχαρί δεν καπνίζει, καμία γάτα δεν νιαουρίζει, κανένας πετεινός δεν λαλεί! Άκρα του τάφου σιωπή. Και μόνοι κυρίαρχοι η ερημιά κι ο φόβος. Τα ζουν οι μόνιμοι κάτοικοι…

Το πώς θα ξαναζωντανέψουν τα χωριά είναι πελώριο ζήτημα και χρειάζεται μελέτη από ειδικούς με «πόνο ψυχής» και όχι «ασκήσεις επί χάρτου».

Ίσως αν εκμεταλλευτούμε τα αποτελέσματα από τα συνέδρια για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου, που το πρώτο έγινε στο Περτούλι και έπονται και άλλα σε όλες τις θεσσαλικές πόλεις, να έχουμε κάποια τύχη!!!

.