5η Υ.ΠΕ. – απάντηση στον ιατρικό σύλλογο Λάρισας

Αναφορικά με τα όσα διαλαμβάνονται στο από 01-03-2022 Δελτίο Τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας «Ο Ιπποκράτης », περί μη αξιοποίησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών των Κέντρων Υγείας της Π.Ε. Λάρισας και προς αποκατάσταση της αλήθειας των πραγμάτων, η 5η Υ.ΠΕ. επισημαίνει τα κάτωθι:

  1. Την παρούσα χρονική στιγμή , δεν υφίσταται η δυνατότητα χρηματοδότησης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, πράξεων εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης και επέκτασης υφιστάμενων υποδομών, για τις υγειονομικές μονάδες όλων των βαθμίδων υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς δεν υπάρχει σε ισχύ σχετική Πρόσκληση, ούτε διαθέσιμοι πόροι στο Πρόγραμμα
  2. Στο πλαίσιο του έγκαιρου προγραμματισμού, ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 και κατόπιν της χαρτογράφησης των αναγκών της, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια έχει συμπεριλάβει στην ολοκληρωμένη πρότασή της την αναβάθμιση του συνόλου των κτηριακών υποδομών των Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η σχετική πρόταση έχει ήδη αποσταλεί στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και έχει ενημερωθεί αρμοδίως η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  3. .Η 5η ΥΠΕ,έχει ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΗΔΗ για ένταξη στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (RRF), Πλήρη Τεκμηριωμένη Πρόταση για επισκευή και συντήρηση ΟΛΩΝ των Δομών της ΠΦΥ ,ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και συγκεκριμένα στην συνοπτική περιγραφή του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΚΑΙ Η/Υ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Τέλος να επισημάνουμε ότι, προς αποφυγή διαστρεβλώσεων και παραποίησης των ισχυόντων,  είμαστε πάντα στη διάθεση όποιου επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με θέματα που άπτονται της περιοχής ευθύνης μας.

                                                                                                    Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ

                                                                                              ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

                                                                                                              ΦΩΤΗΣ  ΣΕΡΕΤΗΣ