Η 21η Μαρτίου ημέρα Δασοπονίας

Trikala-Froureio

Η 21η Μαρτίου έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας με στόχο να προσφέρεται μια πλατφόρμα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των δασών. Επιπλέον συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας και την πρώτη ημέρα της άνοιξης.

Τα δάση καλύπτουν περίπου το 25% της επιφάνειας του πλανήτη και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παγκόσμια αλλά και στις εθνικές οικονομίες. Υπολογίζεται ότι αποτελούν πηγή τροφής, καυσίμων, υλικών κατασκευής και εισοδήματος για πάνω από 1, 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Προσφέρουν καταφύγιο, θέσεις εργασίας και ασφάλεια για τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτά.

Τα δάση αποτελούν τα πλουσιότερα οικοσυστήματα της γης από άποψη της βιοποικιλότητας. Εντός τους διαβιεί πάνω από το 80% των ειδών πανίδας και χλωρίδας στη γη. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλουν στην ισορροπία και προστασία του αέρα, των εδαφών και νερών.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια αποδάσωση σε συνδυασμό με τις αρνητικές συνέπειές της όπως η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ερημοποίηση της γης, οι απειλές στη βιοποικιλότητα έχει εξαπλωθεί σε ανησυχητικό βαθμό. Εκατομμύρια εκτάρια δάσους καταστρέφονται κάθε χρόνο και η αποψίλωση των δασών ευθύνεται για το 15-20% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Στην Ελλάδα τα δάση βρίσκονται στο έλεος των φυσικών καταστροφών των καταπατητών και της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των πόρων τους. Το 15% του δασικού πλούτου της χώρας μας καταστρέφεται κάθε χρόνο από διάφορες αιτίες και μόλις το 10% αναδασώνεται.
Ο Δήμος Τρικκαίων διαχειρίζεται αρκετές δασικές εκτάσεις με σημαντικότερη για τους κατοίκους της πόλης το Αισθητικό δάσος των «Λόφων Κάστρου και Αηλιά Τρικάλων». Παράλληλα μελετά τη διαχείριση και αξιοποίηση των δασών της Αγρελιάς, της Φωτάδας του Διαλεχτού και των άλλων Τοπικών κοινοτήτων. Προγραμματίζει δε την αξιοποίηση και αναβάθμιση περιφερειακών δημοτικών εκτάσεων με δενδροφυτεύσεις. Με αφορμή τη σημερινή μέρα η Δ/νση Πρασίνου του Δήμου Τρικκαίων πραγματοποιεί δενδροφυτεύσεις στην Παιδική χαρά Πύργου, Παραποταμίως στα Κουτσομύλια και στην Κεντρική οδό και παιδική χαρά στον οικισμό της Περδικοράχης.
Η παγκόσμια ημέρα δασοπονίας είναι μια ευκαιρία για να αυξήσουμε την ευαισθησία μας και την προσοχή μας στη σημασία των δασών για την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ευημερία. Ωστόσο, η επίγνωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες και συντονισμένες δράσεις. Σήμερα αποτελεί επιτακτική ανάγκη, να αναγνωρίσουμε τον πρωτεύοντα ρόλο των δασών και να δεσμευτούμε να εργαστούμε από κοινού για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων αναγνωρίζοντας τον ζωτικό τους ρόλο.

.