Γυμνάσιο Οξύνειας: Δράσεις κατά της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

    Με το σύνθημα This is a BullyFree Zone οι μαθητές του Γυμνασίου Οξύνειας έδρασαν συλλογικά, στα πλαίσια της Σχολικής Ημέρας Κατά της  Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού και αντέδρασαν ως αναφορά το φαινόμενο αυτό ενώνοντας τις φωνές τους στις φράσεις Take what you NeedGive what you Can’.

     Ο Σχολικός Εκφοβισμός – Βία θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας τόσο σε επίπεδο σχολείου, γιατί παρεμβαίνει άμεσα στην ομαλή λειτουργία του, όσο και σε ατομικό επίπεδο, καθώς έρευνες έχουν συνδέσει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού με πολλές ψυχολογικές διαταραχές και καταπάτηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των παιδιών.

     Η ενεργός συμμετοχή και συνεργασία όλων των παιδιών είχε σαν στόχο την ευαισθητοποίησή τους στο σχολικό εκφοβισμό και τη βία και τονίζει την ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου για τη δημιουργία ενός φιλικού και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος με συνεργασία και επικοινωνία.