Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων λειτουργεί η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων από 15/6/2020 έως 30/6/2020 από τις 8.30 π.μ. έως τις 1.30 μ.μ. στην τηλεφωνική γραμμή 2431046495. Στη γραμμή αυτή μπορούν να απευθύνονται οι υποψήφιοι και οι κηδεμόνες τους.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές να το αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων.

 

Η Διευθύντρια Δ.Ε. Τρικάλων

Βασιλική Κάκλα