Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη: Η εξέταση που τα κάνει όλα

Ο διαβήτης είναι μια χρόνια ασθένεια που συμβαίνει όταν το πάγκρεας δεν είναι πλέον σε θέση να παράγει ινσουλίνη ή όταν το σώμα δεν μπορεί να κάνει καλή χρήση της ινσουλίνης που παράγει.

Σύμφωνα με ενημερωτικό υλικό που παρέχει ο οργανισμός επικουρικής ασφάλισης των δημοσιογράφων ΕΔΟΕΑΠ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, η εξέταση A1C (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη) μπορεί να εντοπίσει τον προδιαβήτη, η παρουσία του οποίου αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση διαβήτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση του διαβήτη. Επίσης χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί πόσο καλά η θεραπεία διαβήτη σας λειτουργεί με την πάροδο του χρόνου.

Αυτή η σχετικά απλή εξέταση αίματος μπορεί να σας πει πολλά. Τα αποτελέσματα σάς δίνουν μια εικόνα του μέσου επιπέδου σακχάρου στο αίμα τους τελευταίους δύο έως τρεις μήνες. Όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών του διαβήτη. Ο γιατρός σας θα σας πει πόσο συχνά χρειάζεστε τη δοκιμασία A1C, αλλά συνήθως θα κάνετε την εξέταση τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, εάν είστε εντός στόχου θεραπείας. Αν δεν πιάνετε το στόχο σας ή αλλάζετε θεραπείες, ίσως χρειαστεί να υποβληθείτε πιο συχνά σε τεστ A1C.

Τι σημαίνουν οι αριθμοί

Όταν πρόκειται για τους αριθμούς, δεν υπάρχει ένας στόχος που να καλύπτει όλους. Τα επίπεδα στόχων A1C μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του ατόμου και άλλους παράγοντες (π.χ. χρόνια νοσήματα). Στόχο αποτελεί για τους περισσότερους ενήλικες με διαβήτη η A1C να είναι μικρότερη από 7%.

Το αποτέλεσμα της A1C αναφέρεται ως ποσοστό. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό, τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους τελευταίους δύο έως τρεις μήνες. Η A1C μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση, με βάση τις ακόλουθες οδηγίες:

– Εάν η τιμή A1C σας είναι μεταξύ 5,7 και 6,5%, βρίσκεστε στην περιοχή του προδιαβήτη.

– Εάν έχετε τιμή A1C >6,5%, βρίσκεστε στην περιοχή του διαβήτη.

Αξιολογήστε τον κίνδυνο 

Τα σύντομα ερωτηματολόγια είναι απλοί, πρακτικοί και ανέξοδοι τρόποι ταχείας αναγνώρισης των ατόμων που ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 και τα οποία πρέπει να διερευνήσουν περαιτέρω το επίπεδο κινδύνου τους.

Μια σειρά από on-line εργαλεία αξιολόγησης του κινδύνου-ερωτηματολόγια για διαβήτη τύπου 2 διατίθενται ηλεκτρονικά και μπορούν να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε το επίπεδο κινδύνου για διαβήτη τύπου 2 που διατρέχετε.

Προδιαβήτης: Τι σημαίνει και τι μπορείτε να κάνετε

Δεν υπάρχουν σαφή συμπτώματα του προδιαβήτη. Συνεπώς μπορείτε να έχετε και να μην το γνωρίζετε. Πριν όμως οι άνθρωποι αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2, σχεδόν πάντοτε έχουν προδιαβήτη – επίπεδα σακχάρου στο αίμα υψηλότερα από τα φυσιολογικά, αλλά όχι ακόμη αρκετά υψηλά ώστε να διαγνωστούν ως διαβητικοί.

Μπορεί να έχετε κάποια από τα συμπτώματα του διαβήτη ή ακόμα και μερικές από τις επιπλοκές. Συζητήστε με το γιατρό σας και εξεταστείτε. Αν ανακαλύψετε ότι πράγματι έχετε προδιαβήτη, θυμηθείτε ότι δε σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα αναπτύξετε διαβήτη, ιδιαίτερα αν ακολουθήσετε ένα σχέδιο θεραπείας και μια ρουτίνα διατροφής και άσκησης. Ακόμα και μικρές αλλαγές μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη διαχείριση της νόσου ή και στην πρόληψη της.

topontiki.gr