Γιατί κατέρρευσαν οι τυχόν ελλιπείς…υποδομές του Μουζακίου

Αγαπητοί Συμπολίτες

Από τις 18/9/2020 περιμένουμε (χωρίς αποκατάσταση)να μάθουμε γιατί,«χάθηκε και πνίγηκεστον Πάμισο! η Δημόσια Περιουσία στη Δημοτική Περιφερειακή Οδό, στις Γέφυρες και στην πτέρυγα του Κ. Υγείας».Αδυνατούμε να αντιληφθούμε γιατί δεν μας ενημερώνουν; Τι έφταιξε τελικά,«πλην Ιανού»και φτάσαμε να θρηνήσουμε τον άδικο χαμό της συμπολίτισσάς μας ;

Μήπως έλειψαν τα απολύτως απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα μεταξύ των δύο γεφυρών;

Έφταιξε μήπως ότι, «κάποιοι αρμόδιοιδεν φρόντισαν!» να προστατέψουν τους ανθρώπους στο χρόνο που έπρεπε; ή«κάποιοι λησμόνησαν!» να θωρακίσουν αντιπλημμυρικά το Δημαρχείο το Κ. Υγείας,το Γυμναστήριο, τη Δημοτική ΠεριφερειακήΟδό, τις Γέφυρες κ.α.;

Μήπως κάποιοι υπεύθυνοι «παρέλειψαν να ενεργήσουν και να ελέγξουν!» στο χρόνο που όφειλαν για καθαρισμό, ρύθμιση, διευθέτηση και διαμόρφωση κοίτης Παμίσου; Γιαάρση προσχώσεων ευρείας και βαθειάς κοίτης; Για απομάκρυνση δέντρων από την κοίτη του ποταμού;Για χρόνιες αυθαίρετες, ανεξέλεγκτεςκαι επικίνδυνες εργασίες και αμμοληψίες;Για παράλειψη απόληψης φερτών υλικών;Για διάβρωση πρανών; Για συντήρηση γεφυρών και παρόχθιων περιοχών; Για χρόνια απόθεση στην ευρεία και ιστορική κοίτη του Ποταμού Παμίσου αδρανών υλικών, απορριμμάτων, μπαζών κ.α.;«Μήπως τελικά ήταν όντως ελλιπείς οι υποδομές του Μουζακίου;» Και αν αυτό προκύπτει τότε, «κάποιοι… έχουν υποχρέωση να μιλήσουνε και να καταλογίσουνε… Δημόσια γιατί,Είναι ώρα ευθύνης και συνείδησης  …».-

 

Μουζάκι  30/11/2020

Αστέριος Βασιλάκος

Σύμβουλος Κοινότητας Μουζακίου

Γραμματέας Π.Ο.Π Μουζακίου– Παμίσου– Ιθώμης Ν. Καρδίτσας