Γιάννης Χάιδος: Προς τη διεύθυνση προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας

Είναι γεγονός οτι  την τελευταία διετία ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ειδικότερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτός από το πρωτοφανές κύμα της πανδημίας αντιμετώπισε και μεγάλης έκτασης φυσικές καταστροφές με κυριότερες τη μεγάλη καταστροφή του Ιανού αλλά και τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε λίγους μήνες αργότερα.

Ως εκ τούτου για την ομαλή αλλά και τη γρήγορη αντίδραση της περιφερειακής αρχής για την αποκατάσταση των ζημιών και τη λειτουργία των υπηρεσιών εν μέσω περιορισμών ,λογω μέτρων για την αντιμετώπιση  της πανδημικής κρίσης  COVID-19, η διοίκηση ορθώς χρησιμοποίησε τις διατάξεις που νομοθέτησε η κυβέρνηση για συμβάσεις έργων, είτε μέσω των μηχανισμών απευθείας ανάθεσης ,είτε μέσω της διαδικασίας πρόσκλησης των ενδιαφερόμενων τριών εταιρειών.

Χωρίς καμία αντιπολιτευτική  διάθεση και   αιχμή και αποκλειστικά με τη θεσμική  ιδιότητα του περιφερειακού συμβούλου, ζητώ να ενημερωθώ για τον αριθμό των έργων αλλά και των μελετών έργων που έχουν προχωρήσει σε επίπεδο σύμβασης, μεταξύ  περιφέρειας Θεσσαλίας και αναδόχου, είτε με το μηχανισμό απευθείας ανάθεσης ή πρόσκλησης και τον αριθμό των συμβάσεων έργων και μελετών μέσω διαγωνισμού.

Είναι καθήκον όλων των εμπλεκομένων φορέων στις δύσκολες αυτές μέρες που διανύει η κοινωνία μας να διαλύσουμε κάθε πιθανό σύννεφο αμφιβολίας και αμφισβήτησης και με διαδικασίες πλήρους διαφάνειας να στηρίξουμε την περιφερειακή αρχή στα μεγάλα έργα αναβάθμισης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής του Θεσσαλού πολίτη.

Με σεβασμό στο έργο σας και αίσθημα ευθύνης.

     ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΧΑΙΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΠΘ

   Μsc.Health care management Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

   Περιφερειακός Σύμβουλος  Θεσσαλίας