Γιάννης Χάϊδος για 𝝖𝝢𝝖𝝨𝝖𝝞𝝞: Είχα ζητήσει επίσπευση των διαδικασιών

Για το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ ΙΙ, κάνει λόγο για μια ακόμη φορά ο Περιφερειακός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης Γιάννης Χάϊδος.

Όπως τονίζει ο ίδιος «Έπειτα από 1 χρόνο αναμονής προδημοσιεύτηκε στην Ειδική Υπηρεσία της Π.Ε.Π Θεσσαλίας το πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων «Ανάσα 2».
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία και πρόκειται να δώσει μια πραγματική ανάσα σε αρκετές επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσουν το δύσκολο έργο της επιβίωσης τους στην περίοδο της αριστείας. Τον προηγούμενο μήνα – αλλά και με παλαιότερες τοποθετήσεις μου στο περιφερειακό συμβούλιο – είχα ζητήσει επίσπευση διαδικασιών και άμεσα αποτελέσματα για το ΑΝΑΣΑ ΙΙ ώστε να δοθεί απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης/λειτουργίας σε αυτούς που επλήγησαν λόγω Covid και κακοδιαχείρισης από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. Η προγραμματισμένη έναρξη του προγράμματος στην αρχή του έτους ακόμη βρίσκεται σε συρτάρια και η πράξη ακόμη αργεί με αποτέλεσμα ειδικά οι επιχειρήσεις τουρισμού να ασθμαίνουν επικίνδυνα ».