Για την κλιματική κρίση και την κυκλική οικονομία στην Attica Green Expo 2024 ο Βαγγέλης Καραμίντζιος

Για ζητήματα που συναντάμε στη καθημερινότητα μας και μας αφορούν όλους, συμμετείχε στην εκδήλωση Attica Green Expo 2024, που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης ο Τρικαλινός Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Βαγγέλης Καραμίντζιος.

Ζητήματα όπως η κλιματική κρίση, η προστασία του περιβάλλοντος και η κυκλική οικονομία, μέσα από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και την κυκλική οικονομία, την πράσινη μετάβαση, αλλά και τη διαχείριση κινδύνων από φυσικές καταστροφές και στην εκδήλωση της ΣΕΔΠΕΚΑΤ συζητήσαμε για τα οφέλη της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ. Η κυκλική οικονομία αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για κάθε προηγμένη κοινωνία.

Πάγια δέσμευση του Βαγγέλη Καραμίντζιου είναι ότι ο ΕΟΑΝ θα συνεχίσει να παραμένει αρωγός σε κάθε προσπάθεια που στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση καλών πρακτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.