Γεύματα Αγάπης από το Πρότυπο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Το Πρότυπο ΕΠΑΛ Τρικάλων διενεργεί δράση εθελοντισμού στα πλαίσια του προγράμματος HUMANRIGHTSFORBEGINNERS 2, με φορέα υλοποίησης την NEWWRINKLE.

Στην πόλη των Τρικάλων στις 12 και 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο 8ο ΓΕΛ Τρικάλωνμια διημερίδα από την HUMANRIGHTSFORBEGINNERS σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση του δημοκρατικού πολιτισμού και η καλλιέργεια της ιδιότητας του ενεργού πολίτη στο σχολικό περιβάλλον. Βασίζεται στο εκπαιδευτικό εγχείρημα του Συμβουλίου της Ευρώπης: «Freetospeak, safetoLearn-DemocraticSchoolsforall”, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Activecitizensfund και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας  Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και γονείς αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τα εργαλεία με τα οποία μπορεί να διαμορφωθεί ένα σύνολο στάσεων και αλληλεπιδράσεων για τον εκδημοκρατισμό του σχολείου μέσα από την καθημερινή πρακτική.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος αποφασίσαμε στο σχολείο μας να επιλέξουμε την δράση του εθελοντισμού. Σκεφτήκαμε ότι εφόσον διαθέτουμε εργαστήρια Τεχνολογίας Τροφίμων που έχουν πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε ώστε να μαγειρεύουν οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές, και στη συνέχεια να διανέμουμε το φαγητό σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη επιβίωσης. Για τον σκοπό αυτό απευθυνθήκαμεστον εφημέριο της ενορίαςΠυργετού, ο οποίος μοιράζει γεύματα σε άπορους συμπολίτες μας, και αποφασίστηκε κάθε Δευτέρα να μαγειρεύονται γεύματα στο σχολείο μας.

Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η εκπαιδευτικός ΧΑΡΜΠΕΑ ΘΑΛΕΙΑ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, έχοντας την βοήθεια της εκπαιδευτικού ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ, Γεωπόνου εκπαιδευτικού, Τομεάρχη του τομέα Γεωπονίας τροφίμων & περιβάλλοντος,  του διευθυντή του σχολείου μας ΝΤΑΡΑΛΑ ΠΑΥΣΑΝΙΑ, καθώς και των συναδέλφων εκπαιδευτικών και των μαθητών μας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και παραγωγούς της περιοχής μας για την ευγενική χορηγία των πρώτων υλών:

SUPERMARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΖΑΧΟΣ στην Φήκη, ΒΑΚΗΣ λουκούμια,

Εμπορία φρούτων & Λαχανικών ΑΦΟΙ Ν.Γ. ΤΖΑΝΗ, Ιχθυοπωλείο ΚΛΑΤΖΟΣ,

Κρεοπωλείο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ξηροί καρποί “KARY” ΚΑΡΥΩΤΗΣ

Χονδρικό Εμπόριο Φρούτων & Λαχανικών ΑΦΟΙ Γ ΚΟΥΤΗ, Θαλάσσιος Κόσμος Τρικάλων

Ιακωβάκη Δημήτριο Πρόεδρο του Συνεταιρισμού ΤΡΙΚΚΗ, ΒΙΟΣΑΛ ΕΠΕ

Ο Διευθυντής του Προτύπου ΕΠΑ.Λ Τρικάλων

Νταράλας Παυσανίας