ΓΕΣ: Ανακοινώθηκε η κατάταξη επιτυχόντων στη ΣΜΥ

Η κατάταξη επιτυχόντων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, κατά τις πρόσφατες Γενικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Οι επιτυχόντες καλούνται να καταταγούν την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 (επιτυχόντες ΣΜΥ/ΟΠΛΑ) και Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 (επιτυχόντες ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ) και ώρα 07:30 στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Τρίκαλα Θεσσαλίας), με τα καθορισθέντα δικαιολογητικά στη συναφή εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 3/2022).

Πληροφορίες για τους νέους Σπουδαστές βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής: https://smy.army.gr/