Γενικός Διευθυντής ο Φώτης Γκούπας

125499708488 mrg

Ένα από τα πρώτα δείγματα γραφής κάθε αξιωματούχου, των υπουργών μη εξαιρουμένων, είναι η επιλογή των συνεργατών τους.

Από αυτή φαίνεται, σε σημαντικό βαθμό, η στόχευση της πολιτικής τους. Με αυτή την έννοια, η επιλογή του Φώτη Γκούπα ως Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Ανάπτυξης μόνο καλά μπορεί να προοιωνίζεται, τόσο γενικά όσο και ειδικότερα για τη Θεσσαλία και το νομό μας.

Και αυτό διότι τον κ. Γκούπα τον γνωρίσαμε ως γενικό γραμματέα περιφέρειας Θεσσαλίας και το έργο του ήταν κάθε άλλο παρά αμελητέο, ειδικά σε μία εποχή που δεν είχε τις αρμοδιότητες των νυν περιφερειαρχών.

Το γεγονός ότι τον συνδέει και εξ αγχιστείας συγγένεια με τον κ. Σκρέκα -είναι κουμπάροι- κάνει την επιλογή του ακόμη πιο ασφαλή καθώς θα τον επιφορτίσει με την ανάγκη να αποδείξει πως η επιλογή του έγινε με βάση αξιακά και όχι ρουσφετολογικά κριτήρια.

Κύριε γενικέ και να θυμάσαι πως η Θεσσαλία σε αγάπησε!!

.