Γενική συνέλευση του ΣΑΣΜΥ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΜΥ

 Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

 Τα μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020, ώρα 11.00η πρωινή, στην «Αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Τρικάλων» (Απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Οικονομικός απολογισμός
  2. Έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Ενημέρωση – Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων

Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και προώθηση των εκκρεμών αιτημάτων του Συνδέσμου μας. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

το Διοικητικό Συμβούλιο