Γενική συνέλευση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

iske

 

 

 

Το Δ.Σ του Ι.Σ.Κ.Ε., καλεί τά μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση πού θά πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21-2-2012 καί ώρα 10: 30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών.

Τά θέματα της Ημερησίας Διατάξεως έχουν ως εξής:

1ον) Χαιρετισμός Προέδρου Ι.Σ.Κ.Ε

2ον ) Έκθεσις Εξελεγκιτικής Επιτροπής.

3ον ) Έγκρισις Απολογισμού οικ. έτους 2011, Έγκρισις Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

4ον ) Ενημέρωση υπό του Εκπροσώπου Τύπου του Δ.Σ. Πρωτ/ρου Γεωργίου Βαμβακίδη γιά την υπαγωγή των κληρικών στό Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο.

5ον) Ενημέρωση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Πρωτ/ρου Ιωάννου Κατωπόδη γιά τό θέμα Μισθοδοσίας των Εκπαιδευτικών Κληρικών.

6ον) Ενημέρωση υπό της Δ/τριας του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε κας Αικ. Πατσιά γιά την κατάσταση του Ταμείου Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου.

7ον Ελευθέρα συζήτησις – Προτάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, καθώς καί όσοι καταβάλουν την συνδρομή τους την ημέρα της Γ.Σ.

Τέλος το Δ.Σ. Ι.Σ.Κ.Ε., γιά μία ακόμη φορά κάνει έκκληση στους Εφημερίους ανά την Ελλάδα καί ιδιαιτέρως στους Κληρικούς του Λεκανοπεδίου Αττικής, νά συμμετάσχουν στη Γ.Σ. γιατί καί τα προβλήματα των κληρικών έχουν αυξηθεί καί η ενότητα όλων επιβάλλεται  γιά την σωστή προβολή, και επίλυση των προβλημάτων.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΚΕ

 

 

.