Γενική συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια

 Παρουσία του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου,  Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και  Επίτιμου Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια,

του κ.  Ιωάννη Ανδρουλάκη, Προέδρου του  Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 του κ. Μιχάλη Ταμήλου, τ. Δημάρχου του Δήμου Τρικκαίων, τ. Βουλευτής και Ιδρυτή του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια,

του κ. Ανδρέα Στεργίου, Δημάρχου Δήμου Αργιθέας, Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και  Προέδρου του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου,

της κ.  Αντιγόνης Ζαφειράκου, Αν. Καθηγήτριας,  εκπροσώπου της Πολυτεχνικής Σχολής του  ΑΠΘ και Συντονίστριας του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια και της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ,

της κ. Ιφιγένειας Κάγκαλου, καθηγήτριας, εκπροσώπου της Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,

του κ  Δημήτρη Εμμανουλούδη, Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος εκπροσώπου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,

του κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου, Καθηγητή στο  Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

του κ.   Πάρη Παπακανάκη, Προέδρου του Σωματείου Φίλοι του Ποταμού Τριπόταμου Βέροιας και εκπροσώπων των 30 Δήμων μελών του Δικτύου, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 30 Μαρτίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Τρικκαίων, οι εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024 της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα Εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:   

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Α

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τρίκαλα,  Σάββατο  30 Μαρτίου 2024

11:00 – 11:30 : Προσέλευση και Εγγραφή Εκπροσώπων.

11:30 – 12:00 : Καλωσόρισμα: Νικόλαος Σακκάς, Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίων.

– Χαιρετισμοί: • Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Προέδρος του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια.

 • Δημήτριος Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  Επίτιμος Προέδρος του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια.
 •   Ιωάννης Ανδρουλάκης, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Μιχάλης Ταμήλος, τ. Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίων, τ. Βουλευτής, Ιδρυτής του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια.
 • Ανδρέας Στεργίου, Δήμαρχος Αργιθέας, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, Πρόεδρος Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου.
 • Αντιγόνη Ζαφειράκου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, Συντονίστρια του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια και της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
 • Ιφιγένεια Κάγκαλου, Καθηγήτρια Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Δημήτρης Εμμανουλούδης, Δασολόγος – Υδρολόγος, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
 • Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 •   Πάρης Παπακανάκης, Πρόεδρος του Σωματείου Φίλοι του Ποταμού Τριπόταμου Βέροιας.

-Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια.

12:00: Κήρυξη Έναρξης Εργασιών Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

 • Δημήτριος Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια.

– Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Διαπίστωση Απαρτίας

-Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια.

12:00: Κήρυξη Έναρξης Εργασιών Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

 • Δημήτριος Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια.

– Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

– Διαπίστωση Απαρτίας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:  Διοικητικός Απολογισμός έτους 2023 –  Παρουσίαση από τον Πρόεδρο των Δράσεων του Δικτύου.

Θέμα 2ο:  Έγκριση Ισολογισμών  Οικονομικών Ετών 2022, 2023.

Θέμα 3ο:  Έγκριση Απολογισμού και Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικού Έτους 2023.

Θέμα 4ο:  Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την Οικονομική Διαχείριση Έτους 2023.

Θέμα 5ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024.

Θέμα 6ο: Επικύρωση Ένταξης στο Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Θέμα 7ο: Επικύρωση Ένταξης στο Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια του Δήμου Ζηρού.

Θέμα 8ο: Διάφορα – Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις – Προτάσεις

Θέμα 9ο: Τροποποίηση και Επανακωδικοποίηση του Καταστατικού της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία: Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια.

Θέμα 10ο: Εκλογές για Ανάδειξη ή και Ορισμός Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 11ο: Εκλογές για Ανάδειξη ή και Ορισμός Ελεγκτικής Επιτροπής.

14:30: Λήξη Εργασιών Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης                                                                                    14:30 – 16:00 Γεύμα

16:00 – 17:00: Ξενάγηση στο Μουσείο Τσιτσάνη (Προαιρετικό)

Ο Πρόεδρος του Δικτύου

Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας