Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 1 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 το απόγευμα στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων με θέματα ημερησίας διάταξης : 1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2016 και 2. Προϋπολογισμός έτους 2017.

Αν δεν υπάρχει απαρτία (1/2 των μελών) η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:30 και στην περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει απαρτία (1/4 των μελών) θα συνέλθει οριστικά με οποιοδήποτε αριθμό μελών την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:30.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας

Χρήστος Μπλουγούρας                               Χρήστος Κόκκας