Γενική συνέλευση της σκακιστικής κίνησης Τρικάλων

Το ΔΣ της Σκακιστικής Κίνησης Τρικάλων καλεί όλα τα μέλη του σωματείου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 και ώρα 19.00 στα γραφεία του συλλόγου .

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί βάσει του καταστατικού την ίδια μέρα , Κυριακή 20 Μαρτίου 2022, στον ίδιο τόπο , στις 20.00 , χωρίς νεότερη πρόσκληση , με όσα μέλη είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου (ταμειακώς τακτοποιημένα).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Η παραπάνω πρόσκληση σε ΓΣ θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

                                                                  Για το ΔΣ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         Χρήστος Τοζάρος                                                             Νικόλαος Πασχάλης