Γενική Συνέλευση-Αρχαιρεσίες | Κυνηγετικού -Σκοπευτικού Συλλόγου Ν. Τρικάλων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού -Σκοπευτικού Συλλόγου Ν. Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1/15-02-2022 απόφαση του και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα του καταστατικού, καλεί όλα τα μέλη του που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση-Αρχαιρεσίες η οποία θα διεξαχθεί στις 20/3/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Περσεφόνης 15 (τέρμα) στην πόλη των Τρικάλων για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:
1.Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης και πρακτικογράφου.
2.Έγκριση απολογισμού διαχειριστικού έτους 2021
3.Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.
4.Εισηγήσεις-προτάσεις
5.Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
6.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 27/3/2022 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα χωρίς νέα πρόσκληση και η οποία θα είναι σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό μελών.
Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ η την Ελεγκτική Επιτροπή εφ’όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 10 του καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου ,θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας μέχρι της 11/3/2022 στα γραφεία του Κυνηγετικού-Σκοπευτικού Συλλόγου Ν. Τρικάλων τα οποία θα είναι ανοιχτά από 10.00-12.00.
Τα μέλη για να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Ταυτότητας.
Τρίκαλα 18/2/2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σχορετσανίτης Πέτρος Μηλίτσης