Γεγονός το πρώτο αποτεφρωτήριο νεκρών

Στην Ριτσώνα της Εύβοιας, περίπου 70 χλμ. μακριά από την Αθήνα, θα λειτουργεί σε λίγο καιρό το πρώτο αποτεφρωτήριο νεκρών στην Ελλάδα, απαλλάσσοντας έτσι τις οικογένειες πολλών θανόντων που είχαν επιλέξει την αποτέφρωση, να μετακινούνται στην Βουλγαρία.

«Η αποτέφρωση σαν επιλογή έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα προσφιλής, γιατί απαλλάσσει τις οικογένειες από την απάνθρωπη εμπειρία της εκταφής, από την κατασκευή ενός τάφου που θα καταστραφεί σε τρία χρόνια, από την υποχρέωση για την παραμονή των οστών στα κοιμητήρια και της πληρωμής 40 έως 100 ευρώ ετησίως. Γενικά η αποτέφρωση είναι πιο οικονομική και συναισθηματικά ανώδυνη. Με την κατάσταση που βιώνουν οι οικογένειες στα νεκροταφεία των μεγάλων πόλεων, τις υποχρεωτικές εκταφές στα τρία χρόνια, όλο και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων στην Ελλάδα επιλέγουν την αποτέφρωση. Δεν έχουμε επίσημα στοιχεία σχετικά με το πόσες αποτεφρώσεις γίνονται στο εξωτερικό, αλλά εκτιμούμε ότι φτάνουν τις χίλιες», σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αποτέφρωσης, Αντώνης Αλακιώτης.

Και στα Τρίκαλα υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετούς ανθρώπους για την επιλογή της αποτέφρωσης, καθώς σύμφωνα με έρευνες περίπου 15-20 περιστατικά ανθρώπων το χρόνο επιλέγουν την αποτέφρωση, μετά το θάνατο τους.

Η επίσημη εκκλησία βέβαια είναι αντίθετη σε μια τέτοια εξέλιξη, αλλά όπως και να έχει,  το θέμα επιλογής της τελευταίας κατοικίας του καθενός είναι προσωπική του επιθυμία και ως τέτοια θα πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστή.