ΓΕΦΥΡΑ 2: Άρχισαν οι αιτήσεις για επιδότηση επιχειρηματικών δανείων

Ξεκίνησε λοιπόν η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ 2 που αφορά την κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων των πληττόμενων από την πανδημία covid-19 επιχειρήσεων.

Μια ακόμη πολύ σημαντική Κρατική επιδότηση για 8 μήνες! προσοχή αυτή την φορά επιδοτούνται μόνο τα επιχειρηματικά δάνεια και συγκεκριμένα:

τα ενήμερα δάνεια σε ποσοστό 90%

τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εφόσον ρυθμιστούν σε ποσοστό 80%.

Ισχύει το ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρ. 64-77 ν.4790/21

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

–          Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.

–          Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.

–          Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.

–          Επιδότηση δόσης μέχρι και το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Για την καταβολή της επιδότησης να γνωρίζουμε ότι:

–          Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η καταβολή της 1ης δόσης της επιδότησης θα διενεργηθεί στις 31/5/2021.

–          Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15/7/2021.

Επιλέξιμα πρόσωπα για το Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 είναι:

–         Ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

–         Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών (π.χ. ΟΕ ή ΕΕ) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (π.χ. ΙΚΕ, ΕΠΕ).

real.gr