Γ. Tσιάκαλος: Διασύνδεση υπουργείων και επικαιροποίηση στους τομείς απασχόλησης

Η διασύνδεση του υπουργείου εργασίαςκαι ανάπτυξης με το υπουργείο παιδείας και η επικαιροποίηση ελλείψεων στους τομείς  απασχόλησης του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελούν τη λύση για την σταδιακή ενίσχυση  της παραγωγής με νέες θέσεις εργασίας  αρκεί η εφαρμογή των παραπάνω να γίνεται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση. Παράλληλα ο μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός σχεδιασμός βασισμένος σε ένα ορθό για τη χώρα μας παραγωγικό μοντέλο εγγυάται, με οικονομικούς όρους, σταθερότητα κι εξειδίκευση σε τεχνολογικούς κι άλλους τομείς!Πόσο εύκολη είναι όμως η διασύνδεση τριών κομβικών υπουργείων και η επικαιροποίηση των όποιων ελλείψεων σε διάφορους τομείς απασχόλησης;

Η απάντηση σχετίζεται απλά με την πρόβλεψη και τους τομείς στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη μέρα!

Ένα κράτος που ενδιαφέρεται να εξασφαλίζει στους πολίτες τόσο την πληροφόρηση στον τομέα της απασχόλησης όσο και τις καλύτερες δυνατότητες απασχόλησης πρέπει να αναπτύσσει βασικούς μηχανισμούς διασύνδεσης υπηρεσιών αλλά και στατιστικών δεδομένων για την έκδοση ασφαλών συμπερασμάτων! Η όποια κωλυσιεργία σε αυτόν τον τομέα μοιραία θα έχει τραγικές συνέπειες στην αντιμετώπιση προβλημάτων και βαθμιαία στη γιγάντωσή τους!

Η σημαντικότητα διασύνδεσης των υπουργείων εργασίας, ανάπτυξης και παιδείας μπορεί να γίνει μέσα από ένα δίκτυο τμημάτων αυτών των υπουργείων, με ενδοεπικοινωνία αυτών των τμημάτων, με ανταλλαγή ενημερώσεων για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, τις προτάσεις για την αύξηση ή μείωσή τους, αλλά και τις προτάσεις ως στατιστικά συμπεράσματα για την δημιουργία νέων. Όλ’ αυτά με γνώμονα τη δυναμική και βελτίωση της παραγωγής αλλά και την αναγκαιότητα αναζήτησης νέων επαγγελμάτων για μια εύρωστη οικονομία! Στον αντίποδα όλων αυτών θα ήταν χρήσιμος και ο σχεδιασμός των αρμόδιων υπουργείων με τις προβλέψεις σε βάθος δεκαετίας των απαιτούμενων θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με τις γεννήσεις και τους θανάτους την τελευταία δεκαετία! Ο συνδυασμός της πρόβλεψης των θέσεων απασχόλησης, εξειδίκευσης σε πανεπιστημιακές σχολές, σε Ι.Ε.Κ. και επαγγελματικές σχολές με τις τρέχουσες ανάγκες είναι βασικό εργαλείο για τη δημιουργία υποδομών! Η χώρα μας πλήρωσε για πολλά χρόνια την έλλειψη σχεδιασμού στον πρωτογενή κα δευτερογενή τομέα, που σχετίζεται με τις πραγματικές της ανάγκες στον παραγωγικό ιστό! Πολλά αναπτυγμένα κράτη οφείλουν, κατά ένα μέρος, την πρόοδό τους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό που ανέθεσαν σε επιστημονικό προσωπικό των οποίων η φερεγγυότητα δεν αμφισβητήθηκε για κομματικούς ή ιδεολογικούς λόγους! Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα. Μια ματιά στις μεγάλες βιομηχανίες που παράγουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους και την ζήτηση  στην αγορά θα μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα!

Πολλά απ’ αυτά μπορεί να ακούγονται ξένα ή παράξενα ενώ για άλλους υπερβολικά!

Υπάρχει όμως και η ρήση: «Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν». Ως εκ τούτου η αναγκαιότητα της προετοιμασίας θα μας προφυλάξει από οικονομικές περιπέτειες, ως κράτος , στο μέλλον!