Φωτοβολταϊκά και ανακλήσεις αδειών τα θέματα της επιτροπής ποιότητας ζωής

louketo3

 

 

 

 

Τα φωτοβολταικά και ο μεγάλος αριθμός των ανακλήσεων αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι τα θέματα της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, που θα συνεδριάσει την ερχόμενη Πέμπτη στις 13.00 ώρα

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΘ.79 & 82 ΤΟΥ Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006

1. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο

ιδιοκτησίας Κούζα Σωτηρίου του Γεωργίου, στην περιοχή «Δεξιά Καλαμπάκας»

2. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο

ιδιοκτησίας Τρίγκα Χαράλαμπου του Δημητρίου και Τρίγκα Ευρυδίκης του Δημητρίου, στην

περιοχή « Μπάρα – Αλώνια Μπάρας.

3. Γνωμοδότηση χρήσης γης εγκ/σης φωτοβολταϊκού σταθμού της Εταιρείας Δευκαλίων

Ενεργειακή Α.Ε. στην Τ.Κ. Ζηλευτής, Δ.Ε. Παληοκάστρου Δήμου Τρικκαίων.

4. Γνωμοδότηση χρήσης γης εγκ/σης φωτοβολταϊκού σταθμού της Εταιρείας Μάγνης Ενεργειακή

Ε.ΠΕ. στην Δ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων Δήμου Τρικκαίων.

5. Γνωμοδότηση χρήσης γης εγκ/σης φωτοβολταϊκού σταθμού της Εταιρείας SOL INVICTUS

Ενεργειακή Ε.ΠΕ. στην Δ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων Δήμου Τρικκαίων.

6. Γνωμοδότηση χρήσης γης εγκ/σης φωτοβολταϊκού σταθμού της Εταιρείας Ντάγιας Ενεργειακή

Ε.ΠΕ. στην Δ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων Δήμου Τρικκαίων.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος «Κρεοπωλείο» του κ. Ιωάννη Ντιντή στο

Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.

8. Αποσφράγιση καταστήματος του Παπαδάκου Ε.-Μαγκούτης Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε. επί της οδού

Ασκληπιού 18 & Καρανάσιου στα Τρίκαλα

9. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ‘Κέντρο Διασκέδασης με Συγκρότηση

Μπαρ’ επί ονόματος Μαγκλάρα Παναγιώτη του Ιωάννη που βρίσκεται επί της οδού Στρ. Σαράφη

αριθ. 18

10. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα Τζουβάρα Βασιλική –

«Καφενείο» – Κωλέττη αριθ. 12

11. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ‘Καφετέρια’ επί ονόματος Παπαδάκου

Ευαγγέλου του Δημητρίου ως υπεύθυνος υγειονομικού & αστυνομικού ελέγχου της εταιρίας

«ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Ε. – ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που βρίσκεται επί των οδών Ασκληπιού αριθ.

18 & Καρανάσιου.

12. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ‘Καφετέρια – Μπαρ’ επί ονόματος

Νίτσα Ελένης του Θεοφάνη που βρίσκεται επί των οδών Ασκληπιού & Βύρωνος αριθ. 12

13. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ‘Καφετέρια – Εστιατόριο’ επί

ονομάτων Καμπλιώνη Δημητρίου του Αντωνίου και Κολοβού Κωνσταντίνου του Δημητρίου ως

υπεύθυνοι υγειονομικού & αστυνομικού ελέγχου της εταιρίας «ΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –

ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού αριθ. 12

14. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ‘Αναψυκτήριο’ επί ονόματος Λούδα

Κωνσταντίνου του Αποστόλου ως υπεύθυνος υγειονομικού & αστυνομικού ελέγχου της

εταιρίας «ΛΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που βρίσκεται επί των οδών Ασκληπιού &

Καρανάσιου.

15. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ‘Καφετέρια’ και ‘Κυλικείο’ στο χώρο

του καταστήματος με αριθμό Ι4 (30 τ.μ) όπου δεν επιτρέπεται να αναπτυχθούν

τραπεζοκαθίσματα επί ονόματος Κωστάκη Ναυσικάς του Γεωργίου ως υπεύθυνη υγειονομικού &

αστυνομικού ελέγχου της εταιρίας «ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της

οδού Ασκληπιού αριθ. 12

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

16. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης στην κεντρική πλατεία της Κινητής Μονάδας Ελέγχου της

Αναπνοής της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για δωρεάν έλεγχο σπιρομετρήσεων.

17. Εξέταση της αρίθ. 3/2012 αποφάσεως της Τ.Κ. Μεγ. Γλίνους περί παραχώρησης χρήσης του

γηπέδου της Τοπικής Κοινότητας Γλίνους και στην Ποδοσφαιρική Ομάδα ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ

18. Αίτηση κ. Καψιώχα Κυριακής περί παραχώρησης χρήσης χώρου στην κεντρική γέφυρα δεξιά

για πώληση καστάνων.

19. Αίτηση Αθανασίου Μπλάνα περί παραχώρησης χρήσης χώρου στην γέφυρα Κιτριλάκι για

πώληση ψιλικών ειδών.

20. Αίτηση του κ. Βασίλη Αντωνόπουλου περί παραχώρηση χώρου για πώληση

καστάνων (Από αναβολή 22ης συνεδρίασης)

21. Αίτηση EX.PO. Α.Ε. Εταιρείας Διαχείρισης Πολυκατοικιών περί τοποθέτησης μειωτή φυσικού

αερίου

 

.