Φωτισμός νέας τεχνολογίας LED στις εκπαιδευτικές υποδομές του Δήμου Φαρκαδόνας

Φωτισμός νέας τεχνολογίας LED και αναβαθμισμένη πυρασφάλεια στις εκπαιδευτικές υποδομές του Δήμου μας

Τα παιδιά του Δήμου μας θα απολαμβάνουν ασφαλέστερο και πιο φωτεινό περιβάλλον, χάρη στην εγκατάσταση νέων συστημάτων πυρασφάλειας και νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Αυτονόητα βέβαια είναι και τα επιπρόσθετα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και η ασφάλεια κατά τις νυχτερινές ώρες, που θα προκύψουν από το φωτισμό με LED, ο οποίος εγκαταστάθηκε τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε αύλειους χώρους.

Επίσης, τα έργα αυτά που πραγματοποιήθηκαν από πόρους και με προσωπικό του Δήμου μας, δρουν προσθετικά στα έργα που ενέταξαν οι υπηρεσίες μας σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Καλή σχολική χρονιά λοιπόν και στην πράξη, με συνεχώς καλύτερες συνθήκες και συνεχή φροντίδα για τα μικρά παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους μαθητές μας.