Φιλικός Αγώνας ΑΟΤρίκαλα – Αναγέννηση Καρδίτσας

Φιλικός Αγώνας ΑΟΤρίκαλα – Αναγέννηση Καρδίτσας