ΦΕΚ: Για τους σημαιοφόρους και τους αναπληρωτές

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4633 του νομοσχεδίου “Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις”, στο οποίο περιλαμβάνεται η κατάργηση τη  της κλήρωσης στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων στα Δημοτικά Σχολεία και η επαναφορά του θεσμού των καλύτερων μαθητών, καθώς και τον διπλασιασμό  των πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών , κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά εδώ