Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ στη ΔΔΕ Τρικάλων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων φιλοξένησε από τις 20 έως τις 23/5, τους Ευρωπαίους εταίρους οργανισμούς από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία, που λαμβάνουν μέρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο Abriendo Puertas, Dando Oportunidades” (Ανοίγοντας Πόρτες, Δίνοντας Ευκαιρίες). Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν η Διευθύντρια κα Βασιλική Κάκλα και η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος από το προσωπικό της ΔΔΕ Τρικάλων.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, που αφορά στην πρόταση για τη μείωση των ποσοστών της σχολικής διαρροής. Στόχος των εταίρων είναι να διερευνηθούν οι αιτίες που οδηγούν στην πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, αλλά και να εξεταστούν τα κατάλληλα μέτρα και πρακτικές που θα οδηγήσουν στην άμβλυνση του φαινομένου, αλλά και στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης. Το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε ενήλικες ομάδες πληθυσμού που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο και προσπαθεί να ενισχύσει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της επιστροφής των ενηλίκων στις κατάλληλες μορφές εκπαίδευσης ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητα τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η διακρατική αυτή συνάντηση ξεκίνησε με την επίσκεψη των εταίρων εκπαιδευτικών οργανισμών στα γραφεία της ΔΔΕ Τρικάλων, όπου και τους καλωσόρισε η διευθύντρια κα Βασιλική Κάκλα ενημερώνοντας τους παράλληλα για τις αρμοδιότητες και το νομικό πλαίσιο που διέπουν την υπηρεσία. Στη συνέχεια όλη η αποστολή μετέβη στο χώρο εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη, όπου και οι εταίροι είχαν το χρόνο να συζητήσουν δια ζώσης την έως τώρα πορεία του προγράμματος, να παρουσιάσουν τα έως τώρα πορίσματα τους από τη συμμετοχή τους στη διερεύνηση του φαινόμενου της σχολικής διαρροής στις χώρες τους, αλλά και να αποφασίσουν για τις μετέπειτα δράσεις και αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν για να την επίτευξη των αρχικά ορισθέντων στόχων.

Οι εταίροι οργανισμοί είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν ακόμα το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρικάλων, όπου και τους υποδέχθηκε ο διευθυντής κ. Νικόλαος Κατσίκας. Η επίσκεψη περιελάβανε ξενάγηση στα εργαστήρια και τους χώρους του σχολείου, ενώ πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των εταίρων από τον υποδιευθυντή του σχολείου κ. Βασίλειο Γουγά για το αναλυτικό πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, το νομικό της πλαίσιο, τις δράσεις, τις καινοτομίες, τις εφαρμοζόμενες μορφές αξιολόγησης, αλλά και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και συνέχισης των σπουδών που προσφέρει ο οργανισμός. Η επίσκεψη στο ΣΔΕ Τρικάλων έκλεισε με ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και στο οποίο συμμετείχαν οι εταίροι οργανισμοί του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής στα Τρίκαλα, δόθηκε η ευκαιρία  στους συμμετέχοντες να ξεναγηθούν στο ιστορικό κέντρο της πόλης (Βαρούσι), στο Μουσείο Τσιτσάνη, στα παλαιά Οθωμανικά Λουτρά, στο Φρούριο, στο Μύλο Ματσόπουλου καθώς και να επισκεφθούν τη μονή Αγίου Στεφάνου αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων που αποτελεί μνημείο μοναδικής ομορφιάς και παγκόσμιας κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ.

Οι συμμετέχοντες αποχαιρέτησαν τα Τρίκαλα με τις καλύτερες εντυπώσεις και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη συνάντηση τους τον ερχόμενο Οκτώβριο στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.