Ευχαριστήριο Π.Υ. Καλαμπάκας προς Σοφία Μαύρου-Τζιουβάρα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Προς: Σοφία Μαύρου – Τζουβάρα

Παρακαλώ όπως δεχθείτε μέσου εμού τις ευχαριστίες του κου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,…

καθώς και προσωπικά τις δικές μου και των υπαλλήλων, για την ανιδιοτελή προσφορά σας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας.

Σας διαβεβαιώνω ότι η πράξη σας αυτή αποδίδει καρπούς, η δε προσφορά αυτή, σας αναδεικνύουν σαν ευεργέτη επιτελώντας έργο παραγωγικό προς την Υπηρεσία μας κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου της ευρύτερης περιοχής.

Η ανθρωπιστική πλευρά της πράξης αυτής καταδεικνύει το μεγαλείο της ψυχής σας, ως ανθρώπινη ύπαρξη.

Σας ευχαριστώ.

Μετά Τιμής

Ο Διοικητής
Ευάγγελος Γ. Τσιορλίδας
Αντιπύραρχος