Ευχαριστήρια Επιστολή του ΠΣ Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα)

Ευχαριστήρια Επιστολή σχετικά με τη συνεργασία του ΠΣ Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.(Τρίκαλα) με τη Δ.Ε.Υ.Α.Τρικάλων  στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων των φοιτητών του ΠΣ Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.(Τρίκαλα)  στις εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου της Δ.Ε.Υ.Α.Τρικάλων.