Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Τρικκαίων

P3280321

Υπεγράφη η σύμβαση για τον φωτισμό τριών δημοτικων κτιρίων

Υπεγράφη σήμερα (28/03/2014) η σύμβαση για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«ΕΡΓΟ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Υποέργο 1: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, των Η/Μ εγκαταστάσεων και του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού τριών δημοτικών κτηρίων του Δήμου Τρικκαίων» προϋπολογισμού μελέτης 550.000,00 €.

Ανάδοχος του έργου είναι ο Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε..

Το έργο αναφέρεται σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια. Συγκεκριμένα θα γίνουν παρεμβάσεις σε τρία (3) δημοτικά κτίρια, το Δημαρχείο, το 9ο Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Γυμνάσιο του Δήμου Τρικκαίων. Και τα τρία είναι χτισμένα πριν από το 1979 παρουσιάζουν σημαντική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, ενώ επιπλέον το Δημαρχείο το οποίο είναι χώρος σημαντικής προσέλευσης κοινού παρουσιάζει και μεγάλα ψυκτικά φορτία.
Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω επεμβάσεις:

Στο Δημαρχείο θα προστεθεί εξωτερική μόνωση στο τμήμα της τοιχοποιίας του ισογείου και του 1ου ορόφου που δεν καλύπτεται από διακοσμητικό τούβλο και στην pilotis κάτω από το τμήμα του 1ου ορόφου που εξέχει στη δυτική όψη του ισογείου. Θα μονωθεί η οροφή του υπογείου καθώς και η ψευδοροφή του δευτέρου ορόφου με τοποθέτηση μονωτικών πλακών. Τέλος θα αντικατασταθούν υαλοπίνακες και κουφώματα κατά περίπτωση σύμφωνα με την μελέτη ενώ ο υπάρχων λέβητας θα αντικατασταθεί με ενεργειακό λέβητα αερίου.

Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο θα τοποθετηθεί εξωτερική θερμομόνωση σε όλη την εξωτερική τοιχοποιία συμπεριλαμβανομένης και της προσθήκης. Θα ενισχυθεί η μόνωση του δώματος με περλίτη και θα μονωθεί εσωτερικά η πλάκα του 2ου ορόφου κάτω από τη στέγη. Επίσης θα μονωθούν εσωτερικά οι τοίχοι του υπογείου που έρχονται σε επαφή με το έδαφος και οι διαχωριστικοί τοίχοι του ισογείου που διαχωρίζουν το θερμαινόμενο από το μη θερμαινόμενο χώρο. Επίσης θα μονωθεί το τμήμα της ξύλινης στέγης με κεραμίδια στο τμήμα που δεν υπάρχει πλάκα. Όλα τα υαλοστάσια θα αντικατασταθούν με διπλούς διάφανους υαλοπίνακες (6-12-6) και συνθετικά κουφώματα. Οι ξύλινες εξωτερικές πόρτες θα αντικατασταθούν από καινούριες μεταλλικές με ικανοποιητικά χαρακτηριστικά θερμοπερατότητας. Ο υπάρχων λέβητας πετρελαίου θα αντικατασταθεί με ενεργειακό λέβητα αερίου και τέλος θα αντικατασταθούν οι λαμπτήρες φθορισμού μέσα στις αίθουσες με λαμπτήρες φθορισμού οικονομικούς.

Το 1ο Γυμνάσιο είναι ένα παλιό σχολείο χωρίς μόνωση εκτός από την προσθήκη και το δώμα στο οποίο η μόνωση θεωρείται ικανοποιητική. Θα γίνει η εξωτερική θερμομόνωση όλης της παλιάς τοιχοποιίας και η εσωτερική μόνωση στους τοίχους διαχωρισμού στις τουαλέτες. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η μόνωση της οροφής κατά περίπτωση. Στα τμήματα που η οροφή είναι κατασκευασμένη από πλάκα θα μονωθεί εσωτερικά η πλάκα. Στα τμήματα που η οροφή αποτελείται από ψευδοροφή θα καθαιρεθεί η παλιά ψευδοροφή και θα αντικατασταθεί με νέα που θα ενισχυθεί με πλάκες θερμομόνωσης. Τέλος στα τμήματα που δεν υπάρχει οροφή θα πραγματοποιηθεί η μόνωση της ξύλινης στέγης κάτω από τα κεραμίδια. Θα υλοποιηθεί η αντικατάσταση των υαλοπινάκων των νότιων ανοιγμάτων με νέους υαλοπίνακες και η αντικατάσταση των δύο λεβήτων πετρελαίου με φυσικού αερίου. Τέλος θα αντικατασταθούν οι λαμπτήρες φθορισμού μέσα στις αίθουσες με νέους λαμπτήρες φθορισμού οικονομικούς.

Με τις παρεμβάσεις αυτές αναμένεται ότι θα προκύψει συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ίση με 187460 kWh και μείωση εκπομπών CO2 ίση με 65,394 τόνους.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 550.000,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

.