Οι εξετάσεις στο 2ο ΣΔΕ Τρικάλων

Βασική έγνοια των µαθητών µας είναι, βέβαια, η απόκτηση της ελευθερίας τους, εξίσου, ωστόσο, τους απασχολούν οι όροι επανένταξής τους, καθώς δεν είναι εύκολη η εύρεση εργασίας στην Ελλάδα της κρίσης, πόσo µάλλον µιας εργασίας µε αξιοπρεπείς συνθήκες.

Και αν η µόρφωση είναι ένα µέσο για να οραµατίζεται κανείς το µέλλον διαφορετικά, η απόκτηση πτυχίων πιστοποιεί τις ικανότητές του, ώστε να επιδιώκει πιο ρεαλιστικά µια ζωή µε καλύτερους όρους.

Προσπαθώντας να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη, το 2ο ΣΔΕ Τρικάλων συνεχίζει να παλεύει για την εξωστρέφεια οργανώνοντας στον χώρο του εξετάσεις:

• κατατακτήριες εξετάσεις των αποφοίτων µας που συνεχίζουν τη φοίτησή τους ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» στο Εσπερινό Λύκειο και στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων, http://schoolpress.sch.gr/2sdetrikalwn/?p=397

• εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνοµάθειας σε συνεργασία µε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, http://schoolpress.sch.gr/2sdetrikalwn/?p=401

• εξετάσεις αγγλικής γλώσσας για την απόκτηση πτυχίου Palso µε τη συνδροµή του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νοµού Τρικάλων και την Πανελλήνια Οµοσπονδία. http://schoolpress.sch.gr/2sdetrikalwn/?p=408#more-408

Η συνδροµή των φορέων που εµπλέκονται καθώς και της Διεύθυνσης του Καταστήµατος Κράτησης είναι συγκινητική.

Αφορά, ωστόσο, όχι µόνο στους κρατούµενους µαθητές αλλά στο κοινωνικό σύνολο, καθώς ο πραγµατικός σωφρονισµός δεν µπορεί να έχει τιµωρητικό χαρακτήρα αλλά συνδέεται µε αλλαγή του τρόπου σκέψης και των όρων ζωής.

Η Υποδιευθύντρια 2ου ΣΔΕ Τρικάλω Ιωάννα Γιαννακοπούλου