Εξετάσεις για βεβαίωση επιτυχίας βοηθού φαρμακείου

Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι:

Οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις απόκτησης βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου  περιόδου  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, που θα διεξαχθούν σε  ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους το αργότερο μέχρι 7-6-2015 (γραφείο 236 – 2ος όροφος  τηλ. 2431046236).