Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων  α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι   ότι

  όσοι υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση Aπολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161 τ. Α΄) καλούνται να προσέλθουν στο 7ο Δημoτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ: 2431024465) την Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις στη Δ/νση Π.Ε Τρικάλων έως και την Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2017.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ