Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι

όσοι υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου(Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ109 τ. Α΄/01-08-2017) καλούνται να προσέλθουν στο 7ο Δημoτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ:2431024465), την Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις στη Διεύθυνση Π.Ε Τρικάλων έως και την Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019.

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  Δ/ΝΤΗΣ

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ