Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλία

IMG 20141204 100933255

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας από το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας ως συντονιστής του ευρωπαϊκού προγράμματος «SpreadTheARTofgoingUP» (STARTUP) φιλοξένησε στις 2-5/12/2014 τους εταίρους του εν λόγω προγράμματος.

Το πρόγραμμα STARTUP αφορά στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και κυρίως των νεοφυών επιχειρήσεων σε 7 χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία.

Οι εταίροι, συνοδευόμενοι από την υπεύθυνη εκ μέρους του ΑΚΕΘ κα Κωνσταντίνα Ζαχαρή, επισκέφθηκαν το Δήμαρχο Τρικάλων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου. Κατά τη συνάντηση οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με το Δήμαρχο για ζητήματα που σχετίζονται με τον Δήμο και τις δυνατότητες που υπάρχουν σε επιχειρηματικό επίπεδο, με δεδομένο ότι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων αφορά στην κατάρτιση και στην απόκτηση εφοδίων για εύρεση επαγγελματικής διεξόδου.

Το όφελος από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι διπλό για τρικαλινούς και Ευρωπαίους μετέχοντες: αφ’ ενός θα εκπαιδευθούν σε ζητήματα επιχειρηματικότητας, και αφ’ ετέρου αυτή η εκπαίδευση θα γίνει μέσω νέων μεθόδων διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις με πολλαπλούς σκοπούς. Καταρχάς, θα γίνει εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με την επιχειρηματικότητα μέσω μελέτης ανάλυσης στις περιοχές των εταίρων. Με τα εξαγόμενα της μελέτης και τις ανάγκες που θα προκύψουν θα διαμορφωθεί το εκπαιδευτικό πλαίσιο και το υλικό για τους ενδιαφερόμενους-δυνητικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι θα είναι άτομα από τις περιοχές των εταίρων. Στα Τρίκαλα θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν 45 άτομα, έπειτα από σχετική διαδικασία επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΑΚΕΘ (www.aketh.gr) καθώς και στη σελίδα του στο Facebook (ΑΚΕΘ – DCT).

.