Αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Τρικάλων

 sxoleio mathitis

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων, οι οποίοι και οι οποίες επιθυμούν να υποβάλουν Αίτηση Αμοιβαίας Μετάθεσης από Πέμπτη 24 Ιουλίου μέχρι και Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014, σύμφωνα με το αρ. 10 παρ. 3 του ΠΔ50/1996 (ΦΕΚ45/Α/1996) και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο αρ. 10 παρ. 1 & 2, του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ100/1997 (ΦΕΚ94/Α΄/1997).

Υπενθυμίζεται ότι:

• Η δήλωση θα συμπληρωθεί χειρόγραφα από τον/την ενδιαφερόμενο/η.

• Οι θέσεις των Δασκάλων και Νηπιαγωγών στα Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες και χωρίς διάκριση. Κατά συνέπεια οι δηλώσεις μετάθεσης και οριστικής τοποθέτησης των εκπ/κών θα αναφέρονται στη σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένο τμήμα (κλασικό ή ολοήμερο).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
α.α.

ΛΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

.