Ετήσια Γενική Συνέλευση για την Αμφικτιονία Θεσσαλών Καραγκούνηδων

Σας προσκαλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Αμφικτιονίας των Θεσσαλών Καραγκούνηδων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π. μ. στο Μουσών Μέλαθρον- Δημοτικό Ωδείο Παλαμά, οδός Γουλιανού και Μαυρομιχάλη γωνία.
Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:
Χαιρετισμοί
Διοικητικός Απολογισμός έτους 2017
Προγραμματισμός δράσης έτους 2018
Συζήτηση και προτάσεις για την καλύτερη διοργάνωση του 5ου Καραγκούνικου Ανταμώματος των Θεσσαλών Καραγκούνηδων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων-Μεγάλα Καλύβια.
Ενημέρωση για την πορεία των προετοιμασιών του 5ου Διεθνούς Εθνολογικού Συνεδρίου των Θεσσαλών Καραγκούνηδων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων-Μεγάλα Καλύβια.
Ανακοίνωση της υποψήφιας πόλης που θα αναλάβει το 6ο Αντάμωμα και το 6ο Διεθνές Συνέδριο Θεσσαλών Καραγκούνηδων.

Για το Αμφικτιονικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Α΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Απόστολος Φιρφιρής Βασιλική Κοζιού-Κολοφωτιά