Ετήσια απογραφή εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων

provata 23

Υπενθυμίζουμε ότι έως 15 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για τη διενέργεια τωνετήσιων απογραφών των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος 2014.

Επιπλέον εντός προθεσμίας 15 ημερών (δηλαδή μέχρι τέλος του έτους), το Μητρώοτης Εκμετάλλευσης πρέπει να προσκομιστεί από τους κτηνοτρόφους στην κατάτόπους Κτηνιατρική υπηρεσία που υπάγονται για θεώρηση.

Εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης οι οποίοι είναιαπαραίτητο να γνωρίζουν ότι οφείλουν να προσκομίσουν στην Κτηνιατρικήυπηρεσία της περιοχής τους το μητρώο της εκτροφής τους έως και τις 15 Νοεμβρίου 2014 προκειμένου να πληρωθούν την εξισωτική του 2014 πριν τοτέλος του έτους.

.