Αίτημα για πρόσληψη βρεφονηπιοκόμων και ναυαγοσωστών στο δήμο Τρικάλων

dimarxeio_trikalon

Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης (Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α) του Δήμου Τρικκαίων.

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων για την πρόσληψη (20) είκοσι Βρεφονηπιοκόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΠΚΦΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Επίσης έλαβε απόφαση για την υποβολή αιτήματος στην Γ.Γ. Αποκενρτωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την πρόσληψη (2) δύο ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών.