Εθελοντική αιμοδοσία από τη Μητρόπολη Τρίκκης & Σταγών

aimodosia mitropolis

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγῶν προσκαλεῖ τό φιλόχριστο ποίμνιό της νά συμβάλλει εἰς τήν προσπάθειάν της νά συγκεντρώσει ἱκανή Τράπεζα αἵματος, συμβάλλουσα ἔτσι εῖς τήν θεραπείαν ἤ τήν διατήρησιν τῆς ζωῆς ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας.

Ἡ αἱμοδοσία θά πραγματοποιηθεῖ εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν Τετάρτη 12 Νοεμβρίου ἀπό 9 ἔως 12 τό πρωί.

Πρόκειτε διά πρᾶξιν εἰλικρινοῦς Χριστιανικῆς ἀγάπης. Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε καί ἁπλόχερα νά τήν δώσετε εἰς τούς πάσχοντας ἀδελφούς μας.

Ὑπογραμμίζεται ὅτι, ὅσοι δέν μποροῦν τήν Τετάρτη νά δώσουν αἷμα, μποροῦν νά προσέλθουν στο Νοσοκομεῖο (Τμῆμα αἱμοδοσίας) καί νά δώ-σουν ὅποτε θέλουν τονίζοντας ὅτι εἶναι γιά τήν Τράπεζα αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν, ὥστε νά γίνει ἡ χρέωση σωστά.

.