Εθελοντική δωρεά μυελού των οστών

33451

Η Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας από το 1999 προσπαθεί για την διάδοση της ιδέας της Εθελοντικής Δωρεάς Μυελού των Οστών.

Σήμερα, ξεκινά μια νέα συνεργασία με το ”Σύλλογο Όραμα Ελπίδας” ώστε η ιδέα αυτή να εδραιωθεί στη συνείδηση των πολιτών καθώς η Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών είναι η μόνη λύση σε ένα σύνολο ασθενειών που δεν μπορούν να θεραπευθούν με άλλο τρόπο.

Η όλη διαδικασία αρχικά, εκφράζεται με το πρωταρχικό αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς προς το συνάνθρωπο που υποφέρει και μεταφράζεται με την εθελοντική προσέλευση για τον αρχικό έλεγχο ιστοσυμβατότητας με τη λήψη αίματος ή στοματικού επιχρίσματος (σιέλου) αφού συμπληρωθεί η κατάλληλη αίτηση εγγραφής εθελοντή δότη.

Τα αποτελέσματα κωδικοποιημένα, καταχωρούνται στο Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και υπομονετικά περιμένουν τον κατάλληλο ασθενή-λήπτη να του προσφέρουν τη Σωτηρία, την Ελπίδα, τη Ζωή.

Πληροφορίες ΜΠΜΑ τηλ.2431032555
2431350605

.