ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε: Να μπει «φρένο» στις καταχρηστικές αλλαγές εταιριών που εκδίδουν εφημερίδες

Να μπει «φρένο» στις καταχρηστικές αλλαγές εταιριών που εκδίδουν εφημερίδες, ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Γιάννη Οικονόμου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και όλες τις Ενώσεις Συντακτών της χώρας(ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΘΣτΕΕ και ΕΣΗΕΠΗΝ), μετά από πρωτοβουλία της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Παρακολουθώντας, ως έχουμε και καταστατική υποχρέωση, τις εξελίξεις στον χώρο των ΜΜΕ και των εκδόσεων εφημερίδων και ειδικά στην περιοχή ευθύνης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα αιφνίδιας αλλαγής των εταιριών που εμφανίζονται ως εκδότριες-ιδιοκτήτριες εκδιδομένων εφημερίδων. Πρόκειται για αλλαγές τόσο της νομικής τους μορφής όσο και της ονομασίας τους, με τους ίδιους μετόχους ή ιδιοκτήτες να είναι και στις νέες εταιρίες, στην ίδια πάντα εφημερίδα.

Η κατά τη γνώμη μας καταχρηστική αυτή μεταβολή, δεν γίνεται ούτε μέσω της λύσης και εκκαθάρισης της παλαιάς εταιρίας, ώστε τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις να μεταβιβάζονται με τους κανόνες της ειδικής διαδοχής, ούτε η νέα εταιρία προκύπτει με μεταβολή του νομικού τύπου και του καταστατικού της προηγούμενης εταιρίας.

Απλώς μία νέα εταιρία αναλαμβάνει πλέον την έκδοση της ίδιας εφημερίδας η οποία συνεχίζει να έχει τα εκ του νόμου πλεονεκτήματα, ενώ η προηγούμενη εταιρία απλώς σταματά τη δραστηριότητά της και γράφει “στην άμμο” τις υποχρεώσεις της, τόσο προς Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία όσο και προς τους εργαζόμενούς της.

Στην προκειμένη περίπτωση οι εργαζόμενοι, στους οποίους κατά κανόνα οφείλονται σημαντικά ποσά από οφειλές δεδουλευμένων, επιδομάτων ή ακόμη και αποζημίωσης απόλυσης και συνταξιοδότησης, βρίσκονται απροστάτευτοι παρά το γεγονός ότι ως εν τοις πράγμασι δανειστές της προηγούμενης οφειλέτριας εταιρίας δεν συναίνεσαν στη μεταβολή του προσώπου του οφειλέτη (α. 471 ΑΚ).

Με αυτή τη “συνταγή” απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί πριν τη συντέλεση της μετατροπής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εφημερίδων μένουν ακάλυπτες.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα δημοσιογράφων μελών, ειδικά της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας οι οποίοι ακόμη και αν έχουν δικαιωθεί δικαστικά για απαιτήσεις τους, αδυνατούν να κινήσουν διαδικασία είσπραξης, ή ακόμη και απλής κοινοποίησης των δικαστικών αποφάσεων που τους αφορούν, διότι απλούστατα η προηγούμενη οφειλέτρια εταιρία δεν υφίσταται πλέον ούτε στον… τηλεφωνικό κατάλογο.

Είναι αντιληπτό ότι ανάλογο πρόβλημα είσπραξης οφειλομένων αντιμετωπίζουν και οι ΔΟΥ, στις οποίες οφείλονται ποσά από φόρους και απόδοση ΦΠΑ που κατά πληροφορίες μας αθροιστικά αγγίζουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ, αλλά και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με άμεσο κίνδυνο να μείνουν χωρίς υγειονομική και συνταξιοδοτική κάλυψη δεκάδες δημοσιογράφοι-μέλη μας αλλά και το σύνολο των εργαζομένων στις εν λόγω επιχειρήσεις.

Θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει παρέμβαση και νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης κατά τη γνώμη μας κατάστασης που τείνει να πάρει χαρακτήρα κανονικότητας.

Ενδεικτικά, εκτιμούμε ότι μία αποτελεσματική παρέμβαση θα ήταν μία ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι υποχρεώσεις και τα βάρη ειδικά για τις εφημερίδες (οφειλή μισθών, αποζημιώσεων, φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.) να ακολουθούν τον ΤΙΤΛΟ της εφημερίδας και όχι μόνο την εκδότρια εταιρία.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΤΙΤΛΟΣ και η παλαιότητα κυκλοφορίας, είναι που θεμελιώνουν και τα δικαιώματα των εφημερίδων, όπως εγγραφή στο Μητρώο, συμμετοχή σε κρατικές επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, διαφημίσεις κ.λπ.. Ας μην είναι μόνο προνόμιο, αλλά και δικλείδα διασφάλισης των συμφερόντων των εργαζομένων και των δημοσίων εσόδων.

Είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε το βάσιμο των ανησυχιών μας και θα αντιμετωπίσετε με τον κατάλληλο τρόπο το πρόβλημα».